Delphi

Lekce 1 – Úvod do prostředí, Okno a první program

Lekce 2 – Podmínky, cykly, proměnné, obrázky a další komponenty

Lekce 3 – Text a reálná čísla, náhodnost, tvoříme stopky

Lekce 4 – Události, vlastní procedury a typy, převody textu a čísel

Lekce 5 – Hudba, zvuk a video, hlášky a vlastní mediaplyer

Lekce 6 – Menu, seznamy obrázků a poznámky

Lekce 7 – Dialogy, práce se soubory a kalendář

Lekce 8 – Obrazce, práce s textem a kreslení na canvas

Lekce 9 – Bitmapy a vlastní malování

Lekce 10 – Programy XXprofesor, automat a dělení

Lekce 11 – Matematické funkce a funkce, práce s Shell, animovaná ryba

Lekce 12 – RES soubory a INI soubory

Lekce 13 – Přehled proměnných, StringGrid a Pagecontrol

Lekce 14 – Doplnění – While cyklus, Canvas a tisk

Lekce 15 – Závěrečný rejstřík