Fyzika

Tepelné konstanty látek – tabulky

Fyzikální olympiáda E, F

Světelné jevy (prima)  Fáze Měsíce, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

Úlohy o pohybu  Úlohy – práce, výkon, energie, účinnost

Úlohy – teplo

Úlohy hydrostatika

Úlohy rezistory

Zvuk_01.pdf    Zvuk_02.pdf    Zvuk_03.pdf    Zvuk_04.pdf

Zvuk_05.pdf    Zvuk_06.pdf    Zvuk_07.pdf

Fyzikální veličiny

Středoškolská fyzika a informatika s testy a příklady

Převody jednotek online

převody – délka  převody – hmotnost  převody – plocha  převody – objem

Prstencové zatmění Slunce – video

Zatmění Měsíce – video

Zatmění Slunce a Měsíce – video

vlneni.doc – odkaz

Chvění mechanických soustav

kmitani.zip – odkaz

Vypracovaná témata z fyziky

JAVA Aplety a FLASH animace

Fyzikální web

Fyzika a informatika pro ZŠ

Fyzika na ZŠ Vltava

Fyzika pro SŠ

Výsledek obrázku pro model atomu

Související obrázek

Výsledek obrázku pro magnetické indukční čáry tyčového magnetu

Související obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro magnetické indukční čáry tyčového magnetuSouvisející obrázek

 Výsledek obrázku pro magnetické pole Země

Přehled vzorců a pojmů *

Jednotky
Veličina Značka veličiny Jednotka Značka jednotky
Délka l metr m
plocha S metr čtvereční m2
hmotnost m kilogram kg
objem V metr krychlový m3
hustota ρ (čti ró) kilogram na metr krychlový kg/m3
teplota t Celsiův stupeň C
rychlost v metr za sekundu m/s
síla F newton N
moment síly M newtonmetr N.m
tlak p pascal Pa
práce W joule J
výkon P watt W
teplo Q joule J
elektrický náboj Q coulomb C
napětí U volt V
proud I ampér A
el. odpor R ohm W
       
Konstanty
název značka hodnota + jednotka
tíhové zrychlení g 9,81N/kg
elementární náboj e 1,6 . 10-19C
normální tlak (atmosférický) pn 101 325 Pa
rychlost světla ve vakuu c přibližně 300 000 km/s
Vzorce
Veličina   Vzorec Poznámka
hustota ρ= m/V  
rychlost v = s/t  
tíhová síla FG = mg  
tlak p = F/S  
hydrostatický tlak ph = hρg  
tlaková síla kapaliny Fh = Shρg  
vztlaková síla Fvz = Vρkg platí pro plyn i kapalinu,
V – objem tělesa v kapalině či plynu,
ρk –  hustota plynu či kapaliny v níž se těleso nachází
práce W = Fs také W = Pt
výkon P = W/t také P = F.s/t = Fv
protože s/t je v
polohová energie tělesa Ep = mgh  
     
teplo Q = cm(t – t0) c – měrná tepelná kapacita látky,
t0 je počáteční teplota tělesa,
t je konečná teplota tělesa.
Pokud je t0 > t, prohodíme je
Ohmův zákon I = U/R I – el. proud v ampérech,
U – el. napětí ve Voltech,
R – el. odpor v ohmech
2 rezistory za sebou (sériově) R = R1 + R2 vše v ohmech
2 rezistory vedle sebe (paralelně) R = (R1*R2)/(R1 + R2) vše v ohmech
     
Elektrická práce W = UQ = UIt = Pt W – el. práce v joulech nebo wattsekundách,
Q, U, I, t, ve C, V, A, s
Elektrický příkon P = W/t = UI = RI2 P – el. příkon ve wattech, W – el. práce v joulech , zbytek výše

žárovka magnet planety