24. Robotika

 • Vysvětlení pojmu robot
 • Roboti v praxi
 • Lego Mindstorms – popis stavebnice
 • Prostředí pro programování – ukázky

Robotika je věda o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích. Robot může buď pomáhat, nebo dělat lidskou práci. Robotika úzce souvisí s elektronikou, mechanikou a softwarem. Tento název jako první použil spisovatel Isaac Asimov ve svých povídkách o robotech.

Robotiku rozdělujeme podle mnoha kritérií. Nejdůležitější rozdělení je na průmyslovou a experimentální robotiku. Tato dvě odvětví se dále ještě specializují.

Průmyslová robotika

Termínem průmyslové roboty jsou označována ústrojí, která se vyznačují následujícími vlastnostmi:

 • Manipulační schopnost: Pomocí jedné nebo několika manipulačních paží (ramen) lze uchopit předmět, přemístit jej, provádět různé montážní úkony a úpravu předmětů.
 • Automatická činnost: Posloupnost úkonů je provedena automaticky podle předem zadaného programu bez dalšího zásahu člověka.
 • Snadná změna programu: Program není pevný, ale je zadáván člověkem a je možné jej kdykoli bez obtíží změnit.
 • Univerzálnost: Zařízení může sloužit k mnoha účelům, někdy dost rozmanitým.
 • Zpětná vazba: Kromě běžných mechanických (dotykových), tlakových a elektromagnetických čidel se u složitějších systémů počítá i s vizuální zpětnou vazbou.
 • Prostorová soustředěnost: Tato vlastnost není důležitá funkčně, ale může mít některé vedlejší výhody, např. možnost snadnéhotransportu. Pro některé aplikace lze též požadovat, aby byl systém mobilní.

Lego Mindstorms

Všechny materiály jsou v pdf souborech

Výsledek obrázku pro lego mindstormVýsledek obrázku pro lego mindstorm

Stažení skript

Příklady

Robotický manuál s příklady

http://www.gml.cz/projekty/pes/

NXT-G 01 (pdf)

NXT-G 02 (pdf)

NXT-G 03 prezentace (pdf)

 

 1. lekce: Seznámení s robotem
 2. lekce: Úvod do programu NXT
 3. lekce: Práce se zvukem a displayem robota
 4. lekce: Pohyb
 5. lekce: Jízda do čtverce
 6. lekce: Další pohyb, tlačítko
 7. lekce: Program udržení robota na černém kruhu, světelný senzor
 8. lekce: Podmínka, paralelizmus, ultrazvukový senzor
 9. lekce: Programování v NXC, program výpis na display, zvuk
 10. lekce: Připojení robota, zvětšení písma
 11. lekce: Pohyb
 12. lekce: Senzory
 13. lekce: Podmínky v NXC
 14. lekce: Cykly v NXC
 15. lekce: Program summo
 16. lekce: Robotický vysavač
 17. lekce: Paralelizmus
 18. lekce: Sledování černé čáry
 19. lekce: Proměnné v NXC
 20. lekce: Funkce v NXC