Příklad 10.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_17
K dispozici na http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-10/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník 1.
Anotace webová stránka pro vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení ciferného součtu několikaciferného čísla
Klíčová slova algoritmus, součet cifer
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Očekávaný výstup Studenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro určení ciferného součtu několikaciferného čísla.
Zdroje a citace [online]. [cit. 2012-10-21]. Dostupné z:

http://mathweb.wz.cz/img/pr4.jpg

 • dum

 • Formulace problému

Sestavte algoritmus, který po zadání několikaciferného čísla z klávesnice určí jeho ciferný součet.

 • Analýza úlohy
Vstupní údaje: číslo X
Výstupní údaje: součet cifer
Analýza: dokud je číslo X <= 10, dělím ho celočíselně 10, zbytek po celočíselném dělení přičítám k Sumě, číslu X přiřadím hodnotu po celočíselném dělení.
 • Sestavení algoritmu
Vývojový diagram:

součet cifer

Program v Pascalu:
program succifkl;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 X,Suma,Pom,A:integer;
begin

 write('Zadejte cislo: ');
 readln(X);
 Suma:=0;

 while X>=10 do
  begin
   Pom:= X div 10 ;
   A:= X mod 10;
   Suma := Suma + A;
   X:= Pom;
  end;

 writeln('Ciferny soucet cisla je: ', Suma + X);
 readln;readln;
end.

Příklady:

 1. Je dáno přirozené číslo. Rozhodněte, zda je jednociferné, dvouciferné či víceciferné.
 2. Vytiskněte celočíselný podíl a zbytek po dělení dvou daných přirozených čísel. např. 7 a 3 => podíl 2, zbytek 1